Medlemsmøde 21. november kl. 19.

Som et led i løsning af den af generalforsamlingen pålagte opgave omkring anskaffelse af nyt materiel, har klubbens bestyrelse besluttet at leje en J/70 af Sejlsportsligaen for hele 2019, så vi kan få afprøvet, om det er denne vej vi skal gå fremadrettet.

Samtidig har bestyrelsen besluttet at afholde første Sejlsportsligastævne i 1. og 2. division i 2019. Derfor inviteres alle til en medlemsaften onsdag d. 21. november kl. 19:00 i klubhuset, hvor bestyrelsen vil forklare projekterne.

Du kan læse seneste bestyrelsemødereferat her Bestyrelsesreferat for møde 23.10.2019”.

Båden er landet og kan besigtiges foran klubhuset.

 

Figur 1 Gul nr. 4 er vores båd det næste år.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sejlklubben Lynæs

Del dette:

Efterårssejlads – og Klubmesterskab for Sejlklubben Lynæs

Sejlklubben Lynæs
indbyder til
Efterårssejlads
Klubmesterskab for Sejlklubben Lynæs

15. september 2018

 

Men alle kan deltage – også selvom du ikke sejler kapsejlads.

Man tilmelder sig via Klubmodul – klik her: Efterårssejlads.

Pris: 100,-         – disse kroner bedes du medbringe i kontanter d. 15/9.

Middag 130,- (valgfri).

Deadline for tilmelding er d. 11/9.

Hvis du ikke er medlem af Sejlklubben Lynæs, skal du først oprette en profil i Klubmodul og bagefter kan du tilmelde sig.

Sejler du kapsejlads er der nogle regler som skal overholdes:

1 REGLER
1.1

 

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.
1.2 Reglerne er ændret således:

 • Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun gælder, når der kapsejles.
 • Regel 44.1 ændres således, at to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.
 • Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres ”ikke startet”.

De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler.

3 DELTAGELSE OG TILMELDING
3.1 Stævnet er åbent for følgende både: DH både.
3.2 Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage: ingen.
3.3 Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes via klubmodul – senest 11. sep. 2018
3.4 Senere tilmeldinger accepteres på følgende betingelser: Et ekstra indskud på kr. 100,-

 

4 INDSKUD
4.1 Indskuddet udgør:

Klasse                                Indskud

DH                                      kr. 100,-

 

4.2 Øvrige gebyrer:

Tilmelding efter d. 11. sep. 2018 tillæg kr. 100,-

 

5 TIDSPLAN
5.1 Registrering:

Dato 15. sep.

Tid kl. 9.30-10.00

Sted: Sejlklubben Lynæs

Skippermøde kl 10.00

5.4

5.5

Varselssignalet for sejladsen er planlagt afgivet kl. 10.55.

Kabyssen arrangere kl. 18:30 en middagt (med dessert).

Pris kr. 130 betales ifm. tilmelding.

 

6 MÅLING OG KONTROL

Gyldigt målebrev eller klassebevis skal af DH-både dokumenteres ved registrering.

 

7 SEJLADSBESTEMMELSER

Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen og/eller www.lynaes.dk

 

 

8 STED
  Stævnet gennemføres fra Lynæs Havn.
  Banen er med start umiddelbart uden for Lynæs Havn.

 

9

 

BANE

Distance bane rundt på Isefjorden 18-20 mil.

 

10 STRAFSYSTEMER
  Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf

 

11 POINTGIVNING
  Der anvendes lavpointsystemet som beskrevet i Tillæg A.
12 LEDSAGEBÅDE

Holdledere, trænere og andre ledsagere, må ikke sejle på banesiden af startlinen efter 1. klar signal.

 

13 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING

Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse.

 

14 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER

Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads.

 

15 RADIOKOMMUNIKATION

Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.

Undtagelse er brugen af smartphone til tracking.

16 PRÆMIER

Der uddeles følgende præmier: For kapsejler 1 præmie for hver 3. båd i hvert løb.

 

17 ANSVARSFRASKRIVNING

Deltagerne, såvel kapsejlende som flagsejlende, deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage). Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

 

18 FORSIKRING

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en minimumsdækning. Forsikringen dækker erstatningsansvar op til følgende summer ved hver forsikringsbegivenhed:

-10 mill.kr. ved personskade

-2 mill.kr. ved tingskade.

 

19

 

 

YDERLIGERE INFORMATION

Yderligere information fås på www.lynaes.dk

 

 

Del dette:

Redningsvest – hvornår, hvorfor

I bestyrelsen har vi for nylig diskuteret, om der skal være tvungen brug af vest i forbindelse med onsdagssejladserne.  Beslutningen blev, at klubben varmt anbefaler brug af vest, men ikke vil indføre tvang omkring brugen.

På et medlemsmøde for ikke så mange år siden havde vi fået klubbens medlem, Sofie Licht, til at komme og holde et indlæg om sikkerhed, herunder også om veste. Dejligt mange var mødt op og deltog i debatten.

Konklusionen på forsamlingens indspark og Sofies ekspertise blev en anbefaling om brug af vest under alle former for sejlads.
I særklasse vigtigt er det at bære vest,

 • når vind og vejr bliver ud over almindeligt sommervejr med let luft og små bølger
 • i ydersæsonerne, forår og efterår (og ikke mindst om vinteren), hvor både luft og vand er køligt
 • når mørket falder på og vanskeliggør at finde en overbordfalden (hav automatisk lys på vesten).

Klubben anbefaler, at alle bruger vest altid, og det ville være herligt at se hele onsdagsfeltet lægge for!

I øvrigt er det aldeles forbudt at sejle i nogen klubbåd uden vest. Det gælder alle klubbens både fra Optimistjolle over store joller, SUP, gummibåd eller andre.

Henrik P

 

Del dette:

Mand om bord i praksis

Sejlerskolen 2018

ALLE er inviteret

 

Mand om bord i praksis søndag d. 19/8

Kom og vær med til ”at redde personer ombord”.

Dagens program er:

Kl. 09:00             Skipper møde.

Hvor mange er vi?
Hvilke både råder vi over?
Hvem tager turen i vandet, så vi andre kan prøve at få vedkommende om bord?

Kl. 09:45 ca.        Vi sejler ud.

2 frivillige iført våddragt og redningsvest hopper i vandet, for at lade sig redde af os andre. Formålet her er at anskueliggøre, hvordan det mest hensigtsmæssigt udføres.

Kl. 12 ca.              Afslutning over en kop kaffe, the, sodavand eller en øl i klubhuset.

Deadline for tilmelding er:

Tirsdag d. 14/8.

Send en SMS til:

Knold     51 24 08 64

 

Vel mødt.

Sejlerskolen.

 

Del dette:

LYN-X 2018: DIN klub har brug for DIN hjælp.

DU kan hjælpe DIN klub i forbindelse med LYN-X 2018

Fokus i år er på børn, så derfor er prioritetsrækkefølgen:

 1.  Optimistsejlads – dette er dækket ind 🙂
 2.  Gl. havn: Optimist-simulator – her mangler vi folk – mindst 2, gerne 4 mere.
 3.  Gl. Havn: Oplysnings-telt – her mangler vi folk – mindst 4, gerne 6 personer.
 4.  Klubhuset: Kom og Tegn/Bind et Knob – her mangler vi folk – mindst 2, gerne 4 mere.
 5.  Kajak-opvisning – dette er dækket ind iflg. Kajak-udvalget 🙂
 6.  Kajak-intro – dette er dækket ind iflg. Kajak-udvalget 🙂
 7.  Kapsejlads – dette er dækket ind iflg. Kapsejlads-udvalget 🙂
 8.  SejlSikkert – dette er dækket ind 🙂

 

Alle vagter er på 3 timer – enten fra kl. 10-13 eller 13-16. Alle som tager en vagt vil modtage en mad- og en drikke-billet. Alle vil også få en LYN-X T-shirt.

Hvis du kan afse 3 timer (eller mere) enten d. 9. juni eller d. 10. juni eller begge dage – send da besked til

Knold:

Mail: knold@knolds.dk

SMS: 51 24 08 64

 

Venligst oplys hvornår du kan tage en vagt og T-shirt str. XS, S, L, XL, XXL

 

DEADLINE er 28/5 – jo før jo bedre.

 

Jeg ser frem til at høre fra dig/jer og tror på at LYN-X bliver en succes.

Du kan se mere om LYN-X 2018 – klik her

 

Knold

Del dette:
1 2